Primeri iz prakse

Učestvujem u realizaciji časova tematske i projektne nastave. Verujem da je saradnja sa nastavnicima važna za podsticanje dece na čitanje, kritičko mišljenje  i kreativnost, kao i za postizanje najboljih rezultata u radu školskog bibliotekara. 
Aktivnosti prezentujem na veb strani škole, kao i kroz posebne priloge u kojima su predstavljeni radovi učenika.

Deo aktivnosti se promoviše kroz izradu radova za različite konkurse. 
Sve je započelo 2011. godine kada sam sa nastavnikom Sašom Živanovićem izradila rad Prikaz knjige koji je osvojio drugu nagradu i specijalnu nagradu za inovativnost na konkursu „Digitalni čas 2“. Učenici su tokom prve sezone projekta „Oštro Perce“ napravili trejler za roman Zavrti unazad.

Na konkursu „Digitalni čas 2012/2013“ rad  Zašto kasni proleće je osvojio drugo, a rad  Mostovi  treće mesto.

Tokom 2017/2018. učestvovala sam u organizaciji tri velika projekta u Osnovnoj školi „Sveti Sava“: Pejzaži, Putovanje kroz vreme i Oštro Perce.
Aktivnosti projekta „Pejzaži“ predstavila sam u saradnji sa nastavnicom Draganom Janjić kroz rad za konkurs „Digitalni čas 2017/2018“. Rad pod nazivom Potera za pejzažima ušao je u Zbornik radova.
Deo aktivnosti projekta „Oštro Perce“ u vezi sa izradom trejlera, predstavila sam u saradnji sa nastavnikom Nikolom Jovčićem kroz rad za konkurs „Digitalni čas 2018/2019“. Rad pod nazivom Trejler za knjigu ušao je u Zbornik radova.
Projekat „Putovanje kroz vreme“ predstavila sam u sardnji sa nastavnicom Katarinom Miličić kroz rad za konkurs Društva učielja Srbije Primeri dobre učiteljske prakse. Rad je osvojio prvo mesto. Pripremljeno je nekoliko dokumenta: prezentacija, scenario, Koraci u projektu, Produkti projekta i tri testa, koji su na strani  Putovanje u okviru projekta „Oštro Perce“.
Zajedno sa sa nastavnicom Katarinom Miličić izradila sam pripremu za čas U zemlji sunca, vode i vetra koja je ušla u Zbornik „Čas za ugled 4“. On je deo časova tematske nastave organizovane „Obnovljivi izvori energije“. Uz pripremu poslale smo i uputstvo za učenike i slikovnicu Alisa u zemlji sunca, vetra i vode, nastalu od đačkih radova.

Tokom 2016/2017. učestvovala sam u organizaciji projekata u Osnovnoj školi „Milorad Mića Marković“ u Maloj Ivanči. U okviru projekta „Jubileji“ organizovani su časovi tematske nastave „Očuvanje kulturne baštine“ za učenike četvrtog razreda i „Digitalne zbirke“ za učenike sedmog razreda. Aktivnosti sa ovih časova predstavljene su i kroz radove prijavljene na konkurs „Digitalni čas“. Rad „Digitalne zbirke“ je osvojio treću nagradu, a u Zborniku radova su oba rada,

Aktivnosti iz školskih projekata 2014/2015. u Osnovnoj školi „Milorad Mića Marković“ u Maloj Ivanči.predstavljeni su kroz radove za konkurs „Digitalni čas“: „Zdrav život “, Zdrav život - Healthy life„Odeljenjski časopis Radost“.

Tokom 2013/2014. godine učestvovala sam u realizaciji nekoliko projekata u Osnovnoj školi „Milorad Mića Marković“ u Maloj Ivanči.. Oni su predstavljeni kroz radove za konkurs Kreativne škole i svi su ušli u Bazu znanja.