Školski bibliotekar

Primeri iz prakse

Učestvujem u realizaciji časova tematske i projektne nastave. Verujem da je saradnja sa nastavnicima važna za podsticanje dece na čitanje, kritičko mišljenje  i kreativnost, kao i za postizanje najboljih rezultata u radu školskog bibliotekara. Aktivnosti prezentujem na veb strani škole,...

Nastavak

Školski bibliotekari – sledeća generacija

Imaju li školske biblioteke budućnost?Sadašnjost školskih biblioteka i bibliotekara u Srbiji, naročito u osnovnim školama, prilično je sumorna i ne baš inspirativna za pisanje. Dakle, jedino što preostaje je budućnost. Više o tome u dokumentu „Školski bibliotekari – sledeća generacija“.

Nastavak

Dokumentacija školskog bibliotekara

Među osnovnim poslovima koji se navode u „Predlogu aktivnosti za unapređivanje programa rada školske biblioteke“ su i dve u vezi sa planiranjem i praćenjem i vrednovanje aktivnosti, koji su postojale i ranije. Dakle, bibliotekar svoj rad zasniva na četvorogodišnjem školskom programu i kao i do sada...

Nastavak

Školski bibliotekar i školska biblioteka

Zakonski okvirTemu započinjemo listanjem dokumenata koje treba da poznaje bibliotekar. Osnovno određenje u vezi sa poslovima postavljeno u „Pravilniku o svim oblicima rada stručnih saradnika“ ostalo je isto. Predlozi u dopisu Ministarstva direktorima osnovnih škola pod nazivom „Predlog...

Nastavak

Školski bibliotekar i njegovi poslovi

Bibliotečko poslovanje  Šta radi školski bibliotekar? Slaže knjige na policama, naravno. Ali, to je samo jedan od njegovih poslova. Pravilnik o radu iz 2012. (koji važi za sve bibliotekare) kaže da bibliotekar obavlja 45 različitih poslova raspoređenih u devet oblasti rada. Najviše aktivnosti...

Nastavak

Idealni bibliotekar – Avantura Flina Karsena

Postoji li profesija „školski bibliotekar“ u Srbiji? Ko je i šta je školski bibliotekar? Šta radi i šta bi trebalo da radi? Je li to profesija budućnosti, ili ona koja nestaje? Čak i kada ste u društvu kolega i saradnika, odgovora ima mnogo i prilično se razlikuju. Krajem juna i početkom jula 2018....

Nastavak