O autoru

Slađana Galuška, bibliotekar u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Beogradu

Učestvujem na različite načine u realizaciji nastave, posebno školskih projekata. Uređujem veb stranicu školske biblioteke u okviru koje su strane:
- Aktivnosti na kojoj su prezentuju aktivnosti bibliotekara i koje se dešavaju u školskoj biblioteci,
- Nastavni materijal na kojoj su primeri dobre prakse u saradnji bibliotekara i nastavnika.

Jedan sam od autora projekta „Oštro Perce“ koji se realizuje od 2011. i čiji je cilj razvijanje čitalačke, informacione i medijske pismenosti učenika. Pripremam nastavni materijal za učenike i nastavnike u vezi sa pismenošću, knjigama i čitanjem
Uređujem veb stranu Super učenje na kojoj se prezentuju projekat „Oštro Perce“ i nastavni materijali.

Urednik sam i autor monografije o Osnovnoj školi „Milorad Mića Marković“ u Maloj Ivanči „Priča o školi“,  koja je u elektronskom obliku objavljena na veb stranici škole.

Nekoliko godina sam bila aktivna u Društvu školskih bibliotekara Srbije i kao sekretar Društva i kao predsednik, sarađivala sam sa kolegama u celoj Srbiji i organizovala stručne skupove i seminare, pisala članke i uređivala časopis Društva.

Napisala sam više stručnih radova iz oblasti bibliotekarstva i nastave:
„Školski bibliotekar i elektronsko učenje“, Zbornik radova sa XIII godišnje konferencije BDS održane u decembru 2016. godine, „Korisnici bibliotečkih usluga: istorijska perspektiva i savremene tendencije“,
„Uloga Društva školskih bibliotekara Srbije u zagovaranju i promociji“, Zbornik radova sa XIV godišnje konferencije BDS održane u decembru 2017. godine, „O čemu govorim kada govorim o bibliotekama: zagovaranje, promovisanje, lobiranje“.

U Čitalištu broj 26 objavljena su dva rada:
Oštrenje Oštrog Perca: Istraživanje o informacionoj i medijskoj pismenosti u osnovnoj školi“,
„Školski bibliotekar i promocija rada škole“.

Rad u školskoj biblioteci predstavljen je u intervjuu za portal Detinjarije u rubrici „Od čitanja se raste“.